Hướng dẫn Tải hóa một điện tử trên Web Viettel Portal biếu thuê bao di cồn và nhất mực

Hướng dẫn sử dụng camera

Hướng dẫn vận tải hóa đơn điện tử trên Web Viettel Portal biếu mướn bao di đụng và một mực

 • đối xử đồng nhích vụ di động:
 • Truy cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, lựa Đăng gia nhập (Hình 1).

                                                                                                                                                 Hình 1

 

 • gia nhập tài khoản và mật khẩu, chọn Hình thức Đăng ký => Đăng gia nhập (Hình 2).

 

 

ảnh 2

 

 • Sau buổi đăng tải nhập thành đánh, di chuột tới My Viettel , tích lựa cai quản lý cước (ảnh 3)

 

Hình 3

 

 • Sau lót lựa quản lí lý cước, giao diện hệ thống như ảnh 4. xuể truy thông tin Hóa đơn điện tử, lựa Hóa một điện tử (Hình 4).

 

 

ảnh 4

 

 • chọn ngày tại cạc trường “Từ ngày lập hóa đơn

 

ảnh 5

 

 • tàng trữ ra “giống tiết” đặt tính hạnh gì tiết Hóa một điện tử (Hình 6).

 

Hình 6

 

 • Hệ thống giả về Hóa đơn điện tử (ảnh 7). khách khứa hàng lựa “chuyên chở hóa một gốc” năng “chuyển vận bản diễn đạt PDF” để chuyển vận hóa đơn phai máy.

 

ảnh 7

 

 • đối xử đồng xịch mùa nhất định
 • truy vấn cập trang Web http://www.vietteltelecom.vn/, chọn đăng tải nhập (Hình 8)

 

Hình 8

 

 • nhập account và mật khẩu, lựa ảnh thức Đăng ký => Đăng gia nhập (ảnh 9).

 

Hình 9

 

 • Sau nhát đăng tải nhập vách làm, di chuột tới My Viettel , trữ lựa cai quản lý cước (Hình 10)

 

Hình 10

 

 • Sau khi lựa quản lí lý cước, giao diện hệ thống như Hình 11. nhằm tróc nã thông báo Hóa đơn điện tử, lựa Hóa đơn điện tử (Hình 11).

 

ảnh 11

 

 • chọn ngày trong cạc trường “tự ngày lập hóa đơn”, “tới ngày lập hóa đơn” đặng lựa cữ thời gian muốn gieo hóa một điện tử. Tại “ ảnh thức lục vấn” lựa “Theo ăn nhập đồng”. Hệ thống trả kết quả Hóa một điện tử như Hình 12

 

ảnh 12

 

 • tàng trữ vào “gì máu” (ảnh 13) để tính nết gì máu Hóa đơn điện tử.

 

ảnh 13

 

 • Hệ thống làm bộ làm tịch quách Hóa một điện tử (ảnh 14). khách khứa dọc chọn “chuyên chở hóa một gốc” hay là “vận chuyển bản thể hiện PDF” phanh vận tải hóa đơn béng máy.

Xem thêm tại: http://viettelhcm.info/huong-dan-tai-hoa-don-dien-tu-tren-web-viettel-portal/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *